Opdateret 8. januar 2020  Ny turkalender ultimo Marts

Lars byder ind med en Kr. Himmelfartstur 2020

Det er stadig muligt at tilmelde sig turen til Sjælland med Lars Wølke så kom nu ud af vintersøvnen og tilmeld / betal på klub konto 7751-1087569 senest 26. januar.

Der er lagt op til en fantastisk tur på Sjælland som jo nok ikke lige er det sted vi kører mest.

---------------------------------------------------------------------------------

Spiseaften i GTC  20/1 - 2020

25 personer havde tilmeldt sig vores spiseaften på Restaurant Royal i Åbenrå.
18.30 bød Lotte de fremmødte velkommen og opfordrede lige til at melde sig på som turleder til en køreaften.
Stemningen var god, ligeså maden, der blev grinet og snakket lystigt ved bordene. Ca. 21.30 var der opbrud og tak for i aften. Fotografen "udeblev" desværrecry

Tak til Frank og Lotte for et godt arrangement.

Hilsen Erling K
WEB-redaktør

Møde i Turudvalget 7/1 - 2020

Årets første turudvalgsmøde hvor de kommende vinter arrangementer skulle fin pudses. Spiseaften er på plads og det samme er messeturen til Hamborg.
Vores sidste vinter event er næsten på plads. Der vil blive udsendt mail herom senere.
Turkalenderen er godt i gang og udkommer sidst i marts.

Hilsen Erling K
WEB-redaktør

Møde i turudvalget  18/11-2019

Turudvalget har konstitueret sig som følgende:

Flemming beholder sekretærposten.
Lotte og Frank har taget rollen som turkoordinatorer.
Jan og Karsten som turudvalgs medlemmer.
René D valgt på sæsonafslutningen som kasserer.
Erling valgt på sæsonafslutningen som WEB-redaktør.

Vi har 3 vinter arrengementer på bedding, der vil blive udsendt mail på hver enkelt ting og det vil også være at finde på hjemmesiden. Mere herom senere.

Hilsen Erling K
WEB-redaktør

Læs mere under: Her var vi tidligere

 

 

Dæk Spark
21/01/2020 21:51
web-red:
HUSK at tjekke jeres spam filter, det sker der ryger mail derover fra GTC
21/01/2020 21:41
Lars-W:
Det bliver 12 deltagere til Kr. Himmelfart tur på Sjælland. Havde håbet på lidt flere, men vi skal nok få det hyggeligt. Glæder mig til at se jer på øen. Der er sendt mail ud til de 12. Hilsen Lars W