Turudvalg

Turudvalget består af 7 personer, og vælges hver år på sæsonafslutningen.
Alle som har lyst til at deltage, opfordres til at stille op.

Udvalget består af: en sekretær, en kasserer, en WEB-redaktør, en turkoordinator og 3 turudvalgsmedlemmer.
Kasserer og WEB-redaktør vælges direkte til posten.
På første møde konstituerer udvalget sig med en sekretær og en Turkoordinator.

Turudvalget koordinerer sæsonens ture sammen med medlemmerne og varetager kontakten til medlemmerne, og selvfølgelig eventuelle nye medlemmer.

Klub bankkonto nr.  7751-1087569

Turudvalgets sammensætning efter sæsonafslutning oktober 2018

Erling Krogh, WEB-redaktør
Tlf: 51722001
Mail: gtcpost@gmail.com til klubting.
Privat: erlingkrogh@yahoo.com

René Damm, Kasserer
Tlf: 4140 8336
Mail:  redam123@gmail.com

Flemming Markussen
Tlf: 2382 1036
Mail: flm6320@gmail.com

Jan Nielsen
Tlf: 5090 8577
Mail: jannielsen204@gmail.com

Frank Simonsen 
Tlf: 40428750
Mail: f.simonsen63@gmail.com

Karsten Schmidt
Tlf: 2611 3891
Mail:  kaschmidt@live.dk

Kommende turudvalgsmøder:

07. november 2018  - ved Flemming

09. januar    - ved Jan

05. februar  - ved Lars

25. februar  - ved Erling

19. marts    - ved Karsten

21. maj   -     ved Frank

25. september - ved René

 

Sæsonafslutning

 21. oktober 2019 i Grænsehallerne

Juleafslutning

 16. november 2019 i ?