Turudvalg

Turudvalget består af 6 personer, og vælges hver år på sæsonafslutningen.
Alle som har lyst til at deltage, opfordres til at stille op.

Udvalget består af: en sekretær, en kasserer, en WEB-redaktør, en turkoordinator og 3 turudvalgsmedlemmer.
Kasserer og WEB-redaktør vælges direkte til posten.
På første møde konstituerer udvalget sig med en sekretær og Turkoordinatorer

Turudvalget koordinerer sæsonens ture sammen med medlemmerne og varetager kontakten til medlemmerne, og selvfølgelig eventuelle nye medlemmer.

Klub bankkonto nr.  7751-1087569

Turudvalgets sammensætning efter sæsonafslutning oktober 2019

Erling Krogh, WEB-redaktør
Tlf: 51722001
Mail: gtcpost@gmail.com til klubting.
Privat: erlingkrogh@yahoo.com

René Damm, Kasserer
Tlf: 4140 8336
Mail:  redam123@gmail.com

Flemming Markussen, Sekretær
Tlf: 2382 1036
Mail: flm6320@gmail.com

Frank Simonsen, Turkoordinator 
Tlf: 40428750
Mail: f.simonsen63@gmail.com 

Karsten Schmidt
Tlf: 2611 3891
Mail:  kaschmidt@live.dk

Lotte Simonsen, Turkoordinator
Tlf: 2251 0216 
Mail:  lotsim11@gmail.com 

Kommende turudvalgsmøder:

18. November   2019  kl 19 v. Lotte

7. Januar          2020  kl 18 v. Lotte

3. Februar        2020   kl 19 v. Karsten

24. Februar      2020   kl 19 v. Erling

16. Marts         2020   kl 19 v. Flemming

11. August       2020   kl 19 v. Frank

29. September 2020   kl 19 v. René

23. November  2020   kl. 19 v. Flemming

Sæsonafslutning

Mandag den 19. Oktober 2020 kl 19 AFLYST ny dato kommer

Juleafslutning