Turudvalg

Turudvalget består af 6 personer, og vælges hver år på sæsonafslutningen.
Alle som har lyst til at deltage, opfordres til at stille op.

Udvalget består af: en kasserer, en WEB-redaktør, en turkoordinator og 3 turudvalgsmedlemmer.
Kasserer og WEB-redaktør vælges direkte til posten.
På første møde konstituerer udvalget sig.

Turudvalget koordinerer sæsonens ture sammen med medlemmerne og varetager kontakten til medlemmerne, og selvfølgelig eventuelle nye medlemmer.

Klub bankkonto nr.  7751-1087569

Turudvalgets sammensætning  2021 

Bente HaugaardKasserer
Tlf:    22 74 74 99
Mail:  bente_h@outlook.dk

Frank Simonsen, Turkoordinator 
Tlf:    40 42 87 50
Mail:  f.simonsen63@gmail.com

Lotte Simonsen, Web-ansvarlig
Tlf:    22 51 02 16 
Mail:  lotsim11@gmail.com 

Henrik Haustein
Tlf:    40 56 72 00
Mail:  henrik@haustein.dk

Svend Callesen
Tlf:    25 22 28 83
Mail:  sca@pchristensen.dk

Jon Poulsen

Tlf:     21 76 23 54

Mail:  jon.poulsen3@gmail.com

 

 

 

 

Kommende turudvalgsmøder: