Turudvalg

Turudvalget består af 6 personer, og vælges hver år på sæsonafslutningen.
Alle som har lyst til at deltage, opfordres til at stille op.

Udvalget består af: en sekretær, en kasserer, en WEB-redaktør, en turkoordinator og 3 turudvalgsmedlemmer.
Kasserer og WEB-redaktør vælges direkte til posten.
På første møde konstituerer udvalget sig med en sekretær og Turkoordinatorer

Turudvalget koordinerer sæsonens ture sammen med medlemmerne og varetager kontakten til medlemmerne, og selvfølgelig eventuelle nye medlemmer.

Klub bankkonto nr.  7751-1087569

Turudvalgets sammensætning 11. marts 2021

René Damm, Kasserer
Tlf:    4140 8336
Mail:  redam123@gmail.com

Frank Simonsen, Turkoordinator 
Tlf:    40428750
Mail:  f.simonsen63@gmail.com

Lotte Simonsen, Turkoordinator
Tlf:    2251 0216 
Mail:  lotsim11@gmail.com 

Bente Haugaard
Tlf:    22747499
Mail:  bente_h@outlook.dk

Henrik Haustein
Tlf:    40567200
Mail:  henrik@haustein.dk

Svend Callesen
Tlf:    25222883
Mail:  sca@pchristensen.dk

Kommende turudvalgsmøder:

11.03.2021  On-line møde