Er du interesseret

Så skal du kontakte en fra Turudvalget, enten ved at møde op på en køreaften, eller ring på telefon, og få en snak med en af os om hvem du er og hvem vi er.
Vi vil hører lidt om hvad du er for en MC kører, og fortælle om hvilke forventninger vi har til din kørsel og deltagelse.
Læs venligst faneblad Om GTC først.

Se udvalgets sammensætning under faneblad Turudvalg.

Nem indmeldelse:

Når vi, GTC og dig, er enig om at du kan blive medlem, så får du anvisning fra vores kasserer om hvordan du kan betale.

Årskontingent for medlemmer 120,- kr. betales senest 31. december
Nye medlemmer betaler ved indmeldelse 120,-kr. + 50,-kr. i indmeldelse

BEMÆRK: Årskontingent gælder for et kalenderår, uanset hvornår på året der betales. 

Hvis klubben opløses, tilfalder overskud i klubkassen Julemærkehjemmet i Kollund.

Persondata

Som medlem af GTC betragtes din indmeldelse som samtykke til klubbens persondatapolitik.

Link til:   GTC persondatapolitik  

Ved indmeldelse beder vi om;   dit navn, adresse, telefonnummer, mail og MC-type til administrativ brug.

På hjemmesiden vil du blive oprettet under faneblad Medlemmer, med foto, navn, by og MC-type, som kan ses uden login.

Med login, som kun er for medlemmer, er det samme oplysninger som på turudvalgslisten. 
Du kan selv bestemme hvilke oplysninger du ønsker offentlig vist, ved at sende en mail til WEB-redaktøren.